امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

اخبار صنایع رنگ به نقل از “خبرگزاری مهر”،  به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در هفتمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش (ICCC ۲۰۱۷) موضوعاتی از قبیل پوشش های سطح، رنگزاها، فناوری رنگرزی، فیزیک رنگ، غشاهای پلیمری، نانو مواد و فناوری نانو و جنبه های زیست محیطی صنایع مرتبط مطرح می شود.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اخبار صنایع رنگ به نقل از “خبرگزاری مهر”،  به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در هفتمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش (ICCC ۲۰۱۷) موضوعاتی از قبیل پوشش های سطح، رنگزاها، فناوری رنگرزی، فیزیک رنگ، غشاهای پلیمری، نانو مواد و فناوری نانو و جنبه های زیست محیطی صنایع مرتبط مطرح می شود.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اخبار صنایع رنگ به نقل از “خبر نامه ایران” ، به نقل از پروین نباتی، مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن وتجارت آمده است: «با توجه به پایش آمار صادرات صنایع رنگ در فروردین ماه سال ۹۶، صادرات رنگ طی مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته (فروردین ۹۵)، ۶۳ درصد از لحاظ وزنی و ۵۸ درصد از جهت ارزشی کاهش داشته است»