آسترها در تمام رنگها


  • سفید براق
  • آلوان براق
رنگ های روغنی ساختمانی بر پایه الکید رزین تولید می شود و قابل مصرف بر انواع دیوارهای گچی و سیمانی، سطوح چوبی، فلزی و غیره می باشد. دارای خصوصیات مشابه رنگ روغنی براق بوده با این تفاوت که از جلوه مات برخوردار است و بنا به سلیقه مصرف کننده می توان آنرا کاملا مات و یا به نسبت دلخواه با نوع براق مخلوط نمود و بکار برد.
توضیحات