چسب و رزین

چسب جوب ایپک بویاخ بر پایه رزین ونیل طراحی شده و برای صنایع چوب کاربرد فراوان و در صنایع کاغذ دیواری از شفافیت بی نظیری برخوردار است
رزین پایه بلند و پایه کوتاه برای شفافیت بخشیدن به نماهای ساختمان و ایزوله کردن بسیاری از سطوح کاربرد مناسبی دارد