مادرنگ ها

مادرنگ ها
عمده رنگ های مصرفی که در فروشگاهها مشاهده می شود رنگ سفید است ولی به دلیل سلیقه های مختلف، رنگ های متنوع نیز از طرف بازار مصرف درخواست می شود مهمترین عامل برای اینکه یک رنگ دلخواه مثلا بنفش، صورتی، شکلاتی و ... خوب بدست آید و ترکیب دلخواه شود به مادرنگها نیاز داریم هر چقدر مادرنگها از نظر رنگ دهی و مقاومت در برابر عوامل محیطی (رنگ پریدگی) را داشته باشند این مادرنگ را می توان مادرنگ خوب دانست.


HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS