رنگ های پلاستیک

رنگ های پلاستیک، این محصول در شش گرید ممتاز، سوپر و درجه یک و نیمه پلاستیک بر پایه رزین پلی وینیل استات تولید می گردد. رنگ پلاستیک مناسب برای سطوح گچی، سیمانی، آجری و بتونی می باشد و بیشتر به عنوان رنگ رویه در نمای داخلی ساختمان بکار می رود. 
سطوح مورد کاربرد : پوشش حفاظتی و تزئینی جهت سطوح گچی، بتونی، سیمانی و آجری و ...
 وسیله مصرف: غلتک، قلم مو و پیستوله رقیق نمودن: با 20 الی 25 درصد آب جهت استفاده از پیستوله و 10 الی 15 درصد آب جهت استفاده از قلم مو و غلتک ، رقیق و استفاده گردد قبل از استعمال حتما سطح مورد نظر را بر حسب شرایط محیطی آماده سازی نمایید